Rozwój pracowników

W Coca-Cola HBC Polska dokładamy wszelkich starań, żeby stworzyć pracownikom możliwość rozwoju i samodoskonalenia wewnątrz organizacji, gdyż wierzymy, że tylko w ten sposób będziemy w stanie osiągać najwyższe cele i realizować strategię firmy.

Uczestnicy  GO UP

Programy szkoleniowe i rozwojowe

Rozwojowi zawodowemu pracowników wszystkich szczebli służą liczne programy szkoleniowe. 


Uruchomiliśmy program „ Go up – ruszaj w górę ”, kierowany do osób z wysokim potencjałem i aspiracjami do pełnienia w przyszłości funkcji kierowniczych. Wyłonieni uczestnicy przez rok będą rozwijać swoje umiejętności menedżerskie, uczestnicząc w warsztatach oraz realizując zadania z zakresu zarządzania.

W firmie funkcjonują również inne programy szkoleniowe, takie jak „Przywództwo z pasją” czy „Przewodnik lidera”

Angażowanie pracowników

Aby zapewnić wysoką motywację oraz zaangażowanie naszych pracowników,  zapewniamy im, niezależnie od miejsca wykonywanej pracy i pozycji w hierarchii służbowej, równy dostęp do informacji z życia firmy – na szczeblu krajowym i na innych rynkach.

W firmie funkcjonuje Intranet, kwartalnik dla pracowników „Family Magazine”, animowane prezentacje „TV on the Go” dostępne we wszystkich oddziałach w Polsce czy comiesięczne spotkania zespołu zarządzającego z pracownikami w kolejnych oddziałach w kraju.

Konkurencyjne świadczenia

Naszym pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę oferujemy również szeroki zakres świadczeń dodatkowych. Wszystkim pracownikom przysługuje ubezpieczenie NNW oraz pakiet opieki medycznej. W zależności od zajmowanego stanowiska zróżnicowany pozostaje zakres oferowanych usług medycznych. Pracownikom przysługuje również deputat w postaci napojów.