Raportowanie

Raportowanie postępów w prowadzeniu działalności w sposób odpowiedzialny odgrywa bardzo istotną rolę w dialogu z interesariuszami.

W 2008 r. wydaliśmy pierwszy Raport Odpowiedzialności Społecznej za rok 2007, a w tym roku opublikowany został raport za rok 2013. Raporty takie zamierzamy publikować co roku. Ponadto również rokrocznie Grupa Coca-Cola Hellenic wydaje grupowy Raport Odpowiedzialności Społecznej

Dążymy do tego, aby publikowane materiały i informacje były przejrzyste i porównywalne. Dlatego też od 2009 r. wdrożyliśmy wskaźniki GRI , które są wiodącą międzynarodową inicjatywą wyznaczającą ramy raportowania społecznego.

Raport CSR Raport CSR 2010
Raport CSR 2009
Raport CSR 2008
Raport CSR 2007