Systemy i standardy

Dążymy do tego, by prowadzić naszą działalność w sposób etyczny, odpowiedzialny i zrównoważony. Wdrożyliśmy wiodące systemy i standardy zarządzania, które pomagają nam realizować postawione cele i poprawiać osiągane wyniki.

Systemy zarządzania

Wdrożyliśmy międzynarodowe uznane systemy zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz żywności.

Wszystkie nasze zkłady zostały również certyfikowane pod kątem Zapewnienia Jakości Zdrowotnej Żywności ISO 22000.

Certyfikacja ISO Certyfikacja ISO Certyfikacja ISO Certyfikacja ISO 


Standardy

Ponadto działamy według szeregu standardów zarządzania, mierzenia oraz raportowania poszczególnych kwestii. Obejmują one:

  • Protokół Gazów Cieplarnianych (Greenhouse Gas Protocol) – obliczamy i przekazujemy dane dotyczące emisji gazów cieplarnianych do grupy Coca-Cola Hellenic, która następnie przekazuje całościowe dane organizacji GHG Protocol Initiative przy wykorzystaniu ich narzędzia do obliczania emisji CO2.
  • Model LBG – mierzymy i raportujemy nasze inwestycje na rzecz społeczności według London Benchmarking Group.
  • Wskaźniki GRI (Global Reporting Initiative) – nasze działania przedstawiamy w rocznym Raporcie Odpowiedzialności Społecznej stosując wskaźniki GRI.
  • Zobowiązania UNESDA – wdrożyliśmy dobrowolne zobowiązania Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Napojów (UNESDA). Wytyczne te określają sposób prowadzenia odpowiedzialnej sprzedaży i marketingu.