Kodeksy i zbiory zasad

Prowadzenie działalności w sposób odpowiedzialny w Coca-Cola HBC Polska determinuje szereg kodeksów i zbiorów zasad.

Najważniejszym z nich jest Kodeks Etyki w Biznesie , który określa standardy, jakich wymagamy od naszych pracowników. Przykładowo zabronione są wszelkie formy łapówek i przekupstwa, a naszych pracowników szkolimy, w jaki sposób te wytyczne przekładają się na postępowania w codziennej pracy. Wszelkie wątpliwości bądź skargi pracownicy mogą zgłaszać za pomocą specjalnego adresu e-mail.
Coca Cola HBC
Kodeksy i zbiory zasad stosowane w Coca-Cola HBC Polska: