Przywództwo na skalę międzynarodową

Na poziomie międzynarodowym, nasza firma wspiera platformy, promujące odpowiedzialność społeczną biznesu i zrównoważony rozwój.

Logo ECPI

Rating ECPI 2011

ECPI jest wiodącym, niezależnym dostawcą zrównoważonych ratingów i rozwiązań ideksowych. Od 1997 roku, ECPI dostarcza wskaźniki inwestycyjne oparte na ocenie zasad ESG: Środowisko, Społeczeństwo oraz Ład Korporacyjny. Index ECPI 2011 obejmuje także firmę Grupa Coca-Cola Hellenic.

We signed logo

The 2°C Challenge Communiqué

Grupa Coca-Cola Hellenic od 2007 r. wspiera przedsięwzięcia Communique mające na celu ochronę klimatu. W 2011 r. podpisaliśmy się pod inicjatywą The 2°C Challenge Communiqué i przekazem na temat ambitnego, silnego i sprawiedliwego porozumienia dotyczącego zmian klimatycznych.

UNGC logo

Global Compact

Inicjatywa ONZ jest największym dobrowolnym programem na rzecz zrównoważonego rozwoju na świecie. Nasza firma aktywnie wspiera aktywności w ramach Global Compact .

  • Troska o Klimat (Caring for Climate) - Grupa Coca-Cola Hellenic była jednym z sygnatariuszy-założycieli największej na świecie koalicji na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym
  • CEO Water Mandate - Grupa Coca-Cola Hellenic aktywnie wspiera to wyjątkowe partnerstwo publiczno-prywatne, odpowiadające na problem ograniczonych zasobów wodnych i ich oczyszczania
  • Tytuł Notable Reporter - Grupa Coca-Cola Hellenic otrzymała tytuł Notable Reporter za każdy ze swoich rocznych Raportów Odpowiedzialności Społecznej od 2005 r.
Grupa Coca-Cola Hellenic jest również członkiem takich międzynarodowych platform i przedsięwzięć, jak: Światowa Rada Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (World Business Council for Sustainable Development), Europejskie Stowarzyszenie na rzecz CSR (European Alliance for CSR) czy Global Reporting Initiative.

Jest dla nas także zaszczytem, że uznanie zyskują nasze postępy w dziedzinie zrównoważonego rozwoju,

Indeks giełdowy - Dow Jones Sustainability Indexes

Dow Jones

Grupa Coca-Cola Hellenic została uznana za światowego lidera zrównoważonego rozwoju poprzez włączenie do indeksu Dow Jones Sustainability Indexes w 2008 r. Dokonano tego na podstawie szeregu niezależnych analiz naszych osiągnięć ekonomicznych, środowiskowych i społecznych, jak również ładu korporacyjnego, zarządzania ryzykiem, brandingu, złagodzenia zmian klimatycznych, standardów w łańcuchu dostaw i praktyk dotyczących zatrudnienia.W naszej firmie w Polsce nie szczędzimy wysiłku, by wesprzeć Grupę w utrzymaniu tej pozycji.
FTSE4GoodIndex logo

Indeks giełdowy - FTSE4Good Index

Od 2002 r. Grupa Coca-Cola Hellenic jest również notowana w indeksie FTSE4Good i utrzymuje się w nim, mimo że kryteria doboru firm są coraz bardziej wymagające. Grupa Coca-Cola Hellenic otrzymała 4.8 punktów rankingowych (z możliwych 5) od analityków FTSE4Good i plasuje się na czele sektora.