Współpraca z interesariuszami

Uważamy, że odniesiemy sukces tylko, jeśli będziemy prowadzić dialog z interesariuszami, słuchać ich wątpliwości i współdziałać z nimi.

Interesariuszami tymi są grupy osób, na które mamy największy wpływ lub które mają największy wpływ na naszą firmę. Są to m.in.: dostawcy, klienci, organizacje pozarządowe, rząd, konsumenci czy społeczności lokalne. Kontaktujemy się tymi grupami na wiele sposobów, m.in. za pomocą spotkań, badania opinii, strony internetowej, korespondencji czy infolinii.

Współpraca na zasadach partnerstwa

W realizacji programów społecznych i środowiskowych współpracujemy z wieloma organizacjami, np.:

Partnerstwo dla środowiska

Fundacja „Partnerstwo dla środowiska” – utworzenie i prowadzenie Funduszu Kropli Beskidu, który pomaga realizować projekty na rzecz ochrony zasobów wodnych w Beskidach

Polska Federacja Producentów Żywności
Polska Federacja Producentów Żywności, Główny Inspektorat Sanitarny – program „Trzymaj formę”, edukacja w zakresie zasad zbilansowanej diety oraz promocja aktywności fizycznej wśród młodzieży gimnazjalnej

Fundacja Nasza Ziemia

Fundacja Nasza Ziemia, urzędy miejskie, Zarządy Oczyszczania Miasta – aktywności w ramach akcji „Sprzątania świata”

Współpraca z organizacjami

Pod koniec 2008 r. wraz z firmą Coca-Cola Poland Services rozpoczęliśmy starania o członkostwo w inicjatywie Global Compact, stworzonej przez Sekretarza Generalnego ONZ Kofiego Annana. Nasze firmy zostały przyjęte do grona UN Global Compact w lutym 2009 r. i tym samym zobowiązały się do wspierania 10 fundamentalnych zasad z zakresu praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji.

Coca-Cola HBC Polska jest również członkiem wielu organizacji branżowych oraz stowarzyszeń działających w sferze ochrony środowiska, m.in.:

Polska Federacja Producentów Żywności

Polska Federacja Producentów Żywności– jedyna polska organizacja, która jest członkiem stowarzyszonymnajwiększej unijnej organizacji producentów żywności (CIAA –Konfederacji Przemysłu Żywności i Napojów UE). Skupia przedsiębiorstwaz branży przetwórstwa rolno-spożywczego.

Eko Pak

Polska Koalicja Przemysłowa na Rzecz Opakowań Przyjaznych Środowisku „Eko-Pak”– reprezentuje producentów opakowań i produktów w opakowaniach.Stowarzyszenie jest członkiem EUROPEN – Europejskiej Organizacji narzecz Opakowań i Środowiska, która reprezentuje interesyprzedsiębiorców wobec instytucji Unii Europejskiej.

Rekopol Organizacja

Rekopol Organizacja Odzysku S.A. – działająca na zasadach non-profit organizacja Zielonego Punktu. Jejcelem jest realizacja obowiązków przedsiębiorców w zakresie recyklingui odzysku odpadów, budowa systemu zbiórki odpadów opakowaniowychpoprzez dofinansowanie zbiórki selektywnej w gminach oraz edukowaniespołeczeństwa.