Nasze podejście

Odpowiedzialność społeczna jest integralną częścią naszej działalności. Nasze zaangażowanie w tej dziedzinie jest również odzwierciedlone w misji i wartościach firmy. Wskaźniki dotyczące odpowiedzialności społecznej zostały również włączone do oceny rocznej menedżerów.

Priorytety zrównoważonego rozwoju

Jako że wyzwania środowiskowe oraz społeczne przybierają na sile, wyznaczyliśmy sobie priorytety w ramach odpowiedzialności społecznej. Są to:

Cele biznesowe 

Priorytety zrównoważonego rozwoju są bezpośrednio powiązane z naszymi głównymi celami biznesowymi . Przykładowo, poszerzając portfolio produktów oraz realizując inicjatywy na rzecz aktywności fizycznej i sportu , odpowiadamy na rosnące zainteresowanie konsumentów trendem zdrowia i dobrego samopoczucia. Podobnie nasze programy na rzecz efektywności kosztowej współgrają z programami środowiskowymi zmniejszania zużycia wody , energii i surowców .

Zarządzanie CSR

Zarządzamy CSR (Corporate Social Responsibility – Społeczna Odpowiedzialność Biznesu) równie rygorystycznie, co pozostałymi częściami działalności. Międzydziałowy zespół CSR raportuje bezpośrednio do dyrektora generalnego, który odpowiada za wyniki w tej kwestii. Zespół współpracuje również z Radą ds. Odpowiedzialności Społecznej na poziomie grupy Coca-Cola Hellenic, która nadzoruje prace w poszczególnych krajach i raportuje do Komitetu Odpowiedzialności Społecznej przy Zarządzie grupy.

Stosujemy wiodące standardy, stawiamy sobie cele oraz monitorujemy ich realizację. Ponadto, nasze działania przedstawiamy opinii publicznej i interesariuszom w formie rocznego Raportu Odpowiedzialności Społecznej Coca-Cola HBC Polska , a także w rocznym Raporcie CSR całej grupy. CSR jest również jedną z podstawowych kompetencji, jakich oczekujemy od naszych menedżerów i taki wskaźnik jest uwzględniony przy ocenie rocznej.