Współpraca z dostawcami

Jesteśmy świadomi, że tak duża organizacja jak Coca-Cola HBC Polska wywiera ogromny wpływ na otoczenie.

Współpracujemy z ponad 3 900 dostawców, z czego ponad 1 000 to partnerzy dostarczający nam surowców, opakowań i materiałów marketingowych.

W trosce o zrównoważony rozwój stworzyliśmy określone zasady, które muszą spełnić firmy dostarczające nam towarów i usług. Program głównych zasad dla dostawców obejmuje takie kwestie jak: warunki pracy, prawa człowieka, zakaz pracy dzieci i wykorzystywania pracy przymusowej czy wpływu na środowisko naturalne.

Ciężarówka Coca-Cola

Szczególnej kontroli poddane są firmy dostarczające surowce, opakowania oraz półprodukty. Przed nawiązaniem współpracy przechodzą one ścisłą selekcję i zostają poddane naszemu audytowi jakościowemu. Muszą również posiadać system umożliwiający oznaczanie i śledzenie każdej partii produktu, np. puszki czy nakrętki.

Dodatkowo najwięksi dostawcy, w szczególności producenci materiałów marketingowych, muszą uzyskać certyfikat The Coca-Cola Company i tym samym stać się autoryzowanym dostawcą systemu Coca-Cola. Firmy te podlegają audytom, badającym zgodność z zasadami systemu Coca-Cola. Nasza firma regularnie współpracuje z ok. 200 dostawcami, ma też 20 tzw. autoryzowanych dostawców.

W przypadku zakupów materiałów marketingowych z krajów podwyższonego ryzyka, takich jak Chiny, Indie, Turcja czy kraje Dalekiego Wschodu nasza firma nigdy nie dokonuje zakupów z niesprawdzonych źródeł. Towary z tych krajów kupujemy wyłącznie od autoryzowanych dostawców lub firm o nieposzlakowanej opinii, u których zaopatrujemy się od wielu lat.