Odpowiedzialny marketing i sprzedaż

Jednym z głównych rynkowych zobowiązań firm z systemu Coca-Cola jest odpowiedzialny marketing produktów.

Wszystkie nasze produkty mogą być składnikiem zdrowej, zrównoważonej diety. Respektujemy prawo rodziców i wychowawców do nadzoru nad dietą i stylem życia dzieci.

System Coca Cola

Stosujemy zobowiązania UNESDA, gdyż jesteśmy świadomi, że dzieci w szkole są poza bezpośrednią kontrolą rodziców i opiekunów. Respektujemy niekomercyjny charakter szkół i na ich terenie nie prowadzimy żadnej działalności reklamowej, aby unikać bezpośredniego wpływu na dzieci, które w konsekwencji mogłyby wymuszać na rodzicach zakup produktu. Nie kierujemy również żadnych działań marketingowych do dzieci poniżej 12 roku życia.