Wartość dodana dla klientów

Coca-Cola HBC Polska dba o swoich klientów. Naszą ambicją jest, aby stać się preferowanym partnerem biznesowym dla 120 tys. naszych klientów.

Jednakową wagę przywiązujemy do sklepów rodzinnych, restauracji, super- i hipermarketów, sieci dyskontowych oraz wszelkich innych przedsiębiorców, którzy z nami współpracują. Nasza firma stara się pomóc im odnieść sukces na konkurencyjnym rynku, oferując szkolenia dotyczące najważniejszych kategorii handlu tradycyjnego.Dla właścicieli punktów sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz ich pracowników przygotowaliśmy informacje oraz szkolenie w zakresie dobrych praktyk składowania i ekspozycji wód i napojów.

Magazyn Wspólny biznes

Wspólny biznes nr 5
Magazyn Wspólny biznes: 
Nr 01
Nr 02
Nr 03
Nr 04
Nr 05

Wykorzystaj siłę tradycji

W przypadku handlu tradycyjnego często występuje niewykorzystany potencjał punktów handlowych wynikający z braku doświadczenia lub dostępu do informacji rynkowych dotyczących poszczególnych grup towarowych, trendów konsumenckich, preferencji zakupowych.

u klienta
W 2006 r. rozpoczęliśmy pilotażowy program edukacyjny dla przedstawicieli handlu tradycyjnego - „ Wykorzystaj Siłę Tradycji ”. Szkolenia zostały opracowane dla właścicieli i kierowników małych sklepów spożywczych i samoobsługowych. Podczas warsztatów prezentujemy specyfikę zachowań konsumenckich, informacje na temat branży oraz porady dotyczące zarządzania przestrzenią w sklepie i aktywizacją niewykorzystanych obszarów placówki. Naszych kontrahentów zapoznajemy również z zasadami wzrostu podstawowych wskaźników dotyczących poszczególnych kategorii produktów i tym samym podnoszenia dochodowości sklepu.

Podczas warsztatów szkoleniowych nasi partnerzy mają także możliwość wymiany doświadczeń i opracowania indywidualnych planów poprawy funkcjonowania sklepu dostosowanych do swoich punktów sprzedaży.

Od początku trwania programu przeprowadziliśmy 82 szkolenia, w których wzięło udział ponad 1500 kierowników i właścicieli prawie 2100 sklepów z całej Polski.

Magazynuj z głową


W 2009 roku rozpoczęliśmy akcję edukacyjną dla klientów pod tytułem „ Magazynuj z głową ” organizowaną wraz z Krajową Izbą Gospodarczą „Przemysł Rozlewniczy”. Honorowym Patronem Merytorycznym akcji jest Główny Inspektorat Sanitarny.
Magazynuj z głową
W ramach projektu „Magazynuj z głową” przygotowano wytyczne w formie przewodnika dla obsługi punktów sprzedaży detalicznej i hurtowej. Jest on pomocą dla sprzedawców, którzy nie zawsze znają zasady przechowywania produktów spożywczych oraz nie wiedzą, jakie konsekwencje dla zdrowia konsumenta mogą wyniknąć z nieodpowiedniego magazynowania produktów. 

Sprzedawcy mogą skorzystać również z krótkiego szkolenia w sieci oraz sprawdzić w teście swoją znajomość dziewięciu podstawowych zasad magazynowania i ekspozycji wód oraz napojów. Dodatkowo wytyczne przygotowane w formie plakatu są dystrybuowane wśród sprzedawców i hurtowników. W 2009 r. akcją objęto 25000 punktów oferujących wody, soki i napoje (sklepy, hurtownie, punkty gastronomiczne). Przeszkolono ponad 1000 kierowców firm zajmujących się dystrybucją artykułów spożywczych. W kolejnych latach firma zamierza kontynuować propagowanie dobrych praktyk magazynowych.

"Wierzę, że szerokie upowszechnienie Poradnika będzie pomocne w podejmowaniu działań skutecznie chroniących najwyższą jakość wód butelkowanych i napojów” – mówi Mieczysław Kucharski, wieloletni prezes Krajowej Izby Gospodarczej „Przemysł Rozlewniczy”. „Uważam, że edukacja na temat Dobrych Praktyk Magazynowania nie tylko wśród pracowników zakładów rozlewających wodę butelkowaną i napoje, ale również w punktach sprzedaży z pewnością przyniesie wymierne korzyści zarówno producentom, jak i konsumentom tych produktów”– dodaje.

Podstawowe warunki składowania/ekspozycji napojów gwarantujące utrzymanie ich właściwej jakości:

 • Zgłoś budynki, pomieszczenia i środki transportu do nadzoru lokalnej Państwowej Inspekcji Sanitarno-Epidemiologicznej.
 • Chroń produkty przed gryzoniami i insektami poprzez współpracę z wyspecjalizowaną firmą, ograniczenie dostępu oraz likwidację potencjalnych źródeł pożywienia dla gryzoni.
 • Nie przekraczaj bezpiecznej wysokości składowania.
 • Regularnie kontroluj stanu produktów.
 • Zabezpiecz produkty przed kurzem i pyłem.
 • Ustawiaj produkt z dala od farb, rozpuszczalników, środków dezynfekujących, produktów chemii gospodarczej i innych związków o silnym zapachu .
 • Składuj napoje w temperaturze 10-20C (im bliżej dolnej granicy tym lepiej). Pamiętaj, że produkt, który przemarzł nie może być skierowany do sprzedaży.
 • Nie przechowuj napojów przy źródłach ciepła, w miejscach narażonych na bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych.
 • Pobieraj z magazynu produkty z najkrótszą datą przydatności do spożycia. Usuwaj z miejsca sprzedaży środki spożywcze po przekroczeniu „daty minimalnej trwałości” lub „terminu przydatności do spożycia”, aby zapobiec możliwości nabycia takich produktów przez konsumenta.
 • Każdorazowo sprawdzaj stan przyjmowanego towaru oraz odmawiaj jego przyjęcia w przypadku nie spełniania odpowiednich standardów, w szczególności: stanu opakowania zbiorczego i opakowania jednostkowego oraz terminu/daty przydatności do spożycia.
 • Przy równoczesnej sprzedaży i przechowywaniu artykułów przemysłowych i spożywczych wyznacz odrębne stanowiska oraz powierzchnie magazynowe. 

Linki

Materiały edukacyjne dla punktów sprzedaży detalicznej i hurtowej

 • Przewodnik

Magazynuj z głową

 • Szkolenie

Szkolenie Coca Cola


 • Plakat

Plakat Coca Cola