Ochrona zasobów wodnych

Ochrona zasobów wodnych

Zapotrzebowanie na wodę ciągle wzrasta, a zmiany klimatyczne wpływają na zmianę tradycyjnych wzorców pogodowych.

Wbrew pozorom problem wody w naszym kraju również istnieje, gdyż Polska jest jednym z krajów o najmniejszej ilości zasobów wodnych przypadających na mieszkańca w Europie.

Rozwój Coca-Cola HBC Polska jest bezpośrednio związany z dostępnością i jakością lokalnych zasobów wody. Nasza firma stworzyła zintegrowaną strategię ochrony tego cennego surowca naturalnego:

  • Poprawiamy efektywność wykorzystania wody w zakładach
  • Angażujemy się w projekty ochrony zasobów wodnych oraz rozwijamy świadomość społeczną na temat znaczenia tego surowca

 

Zmniejszanie zużycia wody w zakładach

Co roku w naszych zakładach podejmowane są liczne inicjatywy mające na celu zmniejszyć zużycie wody. W 2008 r. w Tyliczu rozpoczęliśmy m.in. projekt podnoszenia wydajności ujęć wody poprzez ich regenerację. Projekt ma na celu zrównoważone wykorzystywanie warstwy wodonośnej poprzez zastosowanie metody pneumoimpulsowej oraz pompowania oczyszczającego. Wprowadzone projekty racjonalizatorskie obejmowały również eliminację systemu opłukiwania butelek wodą na rzecz przedmuchu powietrzem sterylnym czy zastosowanie systemów smarowania na sucho na taśmie produkcyjnej zamiast nawilżania ich wodą.

Woda ściekowa powstała w procesie produkcyjnym jest oczyszczana w zgodzie z ostrymi wymogami Coca-Cola HBC Polska, jak również prawa polskiego, przy czym należy podkreślić, że dla zakładu produkcyjnego zastosowanie mają zawsze ostrzejsze parametry.

Przy zakładach w Radzyminie i Staniątkach funkcjonują nowoczesne oczyszczalnie ścieków. Zastosowane tam standardy technologiczne gwarantują uzyskanie wysokiej czystości oczyszczanej wody, co potwierdza obecność ryb w stawach wybudowanych jako ostatni element oczyszczalni, w których 100% wody stanowi oczyszczona woda ściekowa.

staw oczyszczalni ścieków

Współpraca międzynarodowa

Na poziomie międzynarodowym firma Grupa Coca-Cola Hellenic jest sygnatariuszem-założycielem CEO Water Mandate Global Compact. Celem inicjatywy jest podejmowanie kwestii zrównoważonego zużycia wody w ramach zakładu produkcyjnego, łańcuchu dostaw i całej społeczności oraz współpraca z rządami i organizacjami pozarządowymi nad kształtowaniem polityki państwa. Aby lepiej rozumieć zużycie wody w naszym łańcuchu dostaw, Grupa Coca-Cola Hellenic współpracuje także z Water Footprint Network.