Odpady opakowaniowe i recykling

Opakowanie produktu odgrywa kluczową rolę w procesie bezpiecznego dostarczania naszych napojów klientom i konsumentom. Jednak po skonsumowaniu napoju, opakowanie może się stać albo cennym materiałem poddanym recyklingowi czy odzyskowi w spalarni przechwytującej ciepło albo odpadem, który skończy na wysypisku.

Robimy wszystko, żeby opakowania naszych produktów miały jak najmniejszy wpływ na środowisko naturalne:

  • Zmniejszamy ilość i wagę opakowań oraz materiałów opakowaniowych
  • Stosujemy materiał z recyklingu do produkcji opakowań
  • Promujemy recykling
Naszym celem jest stworzenie obiegu zamkniętego opakowań i przetwarzania zużytych opakowań w nowe. Przykładowo, zakład recyklingu „bottle-to-bottle” (dosł. „od butelki do butelki”) w Austrii, który Grupa Coca-Cola Hellenic pomogła zbudować, daje obecnie firmie dostęp do efektywnego kosztowo materiału z recyklingu o wysokiej jakości, który w całości przekształcany jest w nowe butelki.

Recykling podczas CLMF

Zmniejszanie wagi opakowań

Prowadzimy też prace mające na celu zmniejszenie wagi naszych butelek PET i co za tym idzie, zużywanie mniejszej ilości tworzywa sztucznego. W 2008 r. „odchudziliśmy” dwa rodzaje butelek o pojemności 1l odpowiednio o 11% i 5% oraz butelki 2l używane do produkcji Coca-Coli o 8%. Zmniejszyliśmy również wagę dwulitrowych butelek, w których produkowany jest Lift o 9%. W 2009 roku kontynuowano ten proces, redukując wagę opakowań wód w butelkach 0,5 l PET o 20%. W 2011 roku firma opracowała nowe butelki do wody Kropla Beskidu. Na ich produkcję zużywane jest do 16 proc. mniej tworzywa sztucznego. Dzięki temu wdrożeniu ograniczono także emisję dwutlenku węgla o ok. 13 proc. Nowe opakowanie nie tylko jest lżejsze, ale łatwiej się zgniata, co poprawia efektywność transportu zużytych opakowań. Szklane butelki Kropli Beskidu o pojemności 250 ml też stały się znacząco lżejsze. Ważą obecnie 158 g (poprzednio 175 g).


W roku 2006 wprowadziliśmy również lżejszą odmianę nakrętki Poly Cap na niektóre nasze produkty. Nowa nakrętka nosi nazwę PCDS-Eco, a korzyść dla środowiska wynika bezpośrednio z mniejszej wagi nakrętki i co za tym idzie mniejszej ilości zużywanego tworzywa sztucznego. Polska jest jednym z 4 pierwszych krajów w Grupie Coca-Cola Hellenic, które wprowadziły nową ekologiczną nakrętkę. W tym samym czasie również zmiana ta zaszła również w Szwajcarii, Rosji i na Węgrzech. W wyniku dalszych prac w 2010 roku udało się doprowadzić do zmniejszenia wagi dwóch rodzajów nakrętek odpowiednio o 13% i 22 %. W minionym roku wprowadzono również nowe nakrętki do butelek PET Kropla Beskidu. Waga nakrętki spadła o 0,5 g.

Zastosowanie materiałów z recyklingu

Opakowanie produktów wytwarzanych w naszej firmie składają się przede wszystkim z materiałów poddających się recyklingowi: PET, aluminium, stali czy szkła. Jednym ze sposobów, w jaki możemy minimalizować nasz wpływ na środowisko naturalne jest zwiększanie ilości materiału z recyklingu stosowanego do produkcji tych surowców. Przykładowo, do produkcji puszek używamy aluminium z recyklingu i tym samym możemy oszczędzić nawet 95% energii potrzebnej w przypadku produkcji z pierwotnego aluminium.


Nasze puszki aluminiowe oraz butelki szklane składają się nawet w 60% z materiałów z recyklingu.

W 2008 r. rozpoczęliśmy również inny bardzo ważny projekt, mający na celu ograniczyć ilość zużywanych tworzyw sztucznych. W drugiej połowie roku rozpoczęliśmy prace nad stosowaniem tworzywa sztucznego w recyklingu do produkcji nowych butelek. Obecnie odzyskany materiał PET stosujemy w produkcji dwóch rodzajów preform. Tworzywo sztuczne z recyklingu stanowi 20% lub 25% materiału butelki.


Tablice recyklingowe

Promowanie recyklingu

Nasza firma współuczestniczy w procesie tworzenie infrastruktury selektywnej zbiórki odpadów oraz zachęca konsumentów do segregowania odpadów, promując recykling.

Coca-Cola HBC Polska jest współzałożycielem dwóch organizacji proekologicznych: działającej na rzecz ekologicznych rozwiązań opakowaniowych –

Nasza firma współuczestniczy w procesie tworzenie infrastruktury selektywnej zbiórki odpadów oraz zachęca konsumentów do segregowania odpadów, promując recykling. Coca-Cola HBC Polska jest współzałożycielem dwóch organizacji proekologicznych: działającej na rzecz ekologicznych rozwiązań opakowaniowych –

Nasza firma współuczestniczy w procesie tworzenie infrastruktury selektywnej zbiórki odpadów oraz zachęca konsumentów do segregowania odpadów, promując recykling. Coca-Cola HBC Polska jest współzałożycielem dwóch organizacji proekologicznych: działającej na rzecz ekologicznych rozwiązań opakowaniowych –

Eko-pak oraz odzysku odpadów opakowaniowych – Rekopol .

Znak Rekopolu

Rekopol koncentruje się na rozbudowie systemu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, obejmującego cały kraj. Rekopol jest jedyną tego typu instytucją działającą na zasadach non-profit , która jest przedstawicielem Zielonego Punktu w Polsce. Celem organizacji jest realizacja przejętego od przedsiębiorców obowiązku recyklingu i odzysku oraz budowa systemu zbiórki odpadów opakowaniowych poprzez dofinansowanie selektywnej zbiórki w gminach oraz edukację konsumentów. Spółka prowadzi seminaria, szkolenia oraz zajmuje się doradztwem w zakresie efektywnego gospodarowania odpadami opakowaniowymi.

Oprócz kooperacji statutowej, firmy z systemu Coca-Cola współpracują również z Rekopolem w ramach wydarzeń marketingowych, organizowanych przez nasze firmy. Rekopol prowadził akcje edukacyjne na temat selektywnej zbiórki odpadów oraz zapewniał segregację odpadów podczas takich wydarzeń jak Świąteczny Konwój w 2008 r. oraz Coke Live Festival czy ekopiknik „Odkrywamy Wisłę” w 2009 r.
Również Polska Koalicja Przemysłowa na Rzecz Opakowań Przyjaznych Środowisku Eko-Pak jest organizacją non-profit. Istnieje ona od 1995 r. i reprezentuje przemysł w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi. Podstawowym celem stowarzyszenia jest aktywny wpływ na procesy legislacyjne gwarantujące budowę systemu ekologicznego odzysku opakowań z zachowaniem społecznej akceptacji oraz uzasadnienia ekonomicznego.

Logo Ekopak


Eko akcja
Eko Akcja

KTO NIE PRZYNIESIE - ODPADA!

12 maja 2012 roku w 15 miastach Polski odbyła się trzecia edycja ekologicznej akcji, czyli dorocznej zbiórki opakowań. W akcji wzięło aktywny udział 20 tysięcy osób, które na miejsca zbiórek dostarczyły 20 ton butelek szklanych i plastikowych oraz puszek. W zamian za przyniesione zużyte opakowania po napojach, klientom wydanych zostało w sumie 15 tysięcy sadzonek oraz 250 000 zielonych punktów ClubCard. EkoAkcję zorganizowały 3 firmy, dla których istotnym jest szerzenie idei recyklingu i segregacji opakowań wśród konsumentów: Coca-Cola HBC Polska, Tesco Polska i Carlsberg Polska. Merytoryczny patronat nad akcją tradycyjnie już objęła Organizacja Odzysku KOBA, odpowiadająca za profesjonalne przetworzenie zebranych podczas akcji odpadów.

Każdy uczestnik w akcji "Kto nie przyniesie – odpada", przynosząc 10 dowolnych opakowań po napojach, otrzymał w zamian wiosenną sadzonkę lub 100 zielonych punktów Clubcard. Po raz pierwszy w tym roku do kontenerów można było wrzucić nie tylko opakowania szklane, ale też plastikowe butelki PET i puszki po napojach. Na miejscu akcji, klienci mogli po raz pierwszy samodzielnie skorzystać ze zgniatarek, by zmniejszyć objętość odpadów plastikowych i aluminiowych, które docelowo trafiały do odpowiedniego kontenera.

Po raz pierwszy w tym roku do kontenerów można było wrzucić nie tylko opakowania szklane, ale też plastikowe butelki PET i puszki po napojach. Na miejscu akcji, można było samodzielnie skorzystać ze zgniatarek, by zmniejszyć objętość odpadów plastikowych i aluminiowych, które docelowo trafiały do odpowiedniego kontenera.

Zbiórka odbyła się w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu, Łodzi, Lublinie, Częstochowie, Bydgoszczy, Włocławku, Gorzowie Wielkopolskim, Rzeszowie. Szczecinie, Gdańsku, Olsztynie i Gliwicach.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z akcji

Eko 1

Eko 2

Eko 3

Eko 4

Eko 5

Eko 6

Eko 7

Eko 8