Energia i ochrona klimatu

Zmiany klimatyczne są obecnie uznawane za największe i najpilniejsze wyzwanie dla naszej planety. Potrzeba szybkich i zdecydowanych działań, aby przestawić społeczeństwo na ścieżkę niskiej emisji dwutlenku węgla.

Nasza firma podejmuje szereg działań, mających na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń i ochronę klimatu:

  • W zakładach prowadzimy programy optymalizacyjne i zmniejszamy zużycie energii
  • Szkolimy kierowców na temat ekologicznych technik jazdy i racjonalizujemy trasy przejazdów naszej floty
  • Kupujemy sprzęt chłodniczy, który jest nawet o 50% bardziej energooszczędny niż sprzęt kupowany w 2004 r.
  • Budujemy w naszych zakładach bloki elektrociepłownicze (CHP), które doprowadzą w skali grupy do 20-procentowej redukcji emisji

Programy oszczędzania energii

Działalność Coca-Cola HBC Polska nie stanowi znacznego obciążenia dla środowiska naturalnego pod względem emisji zanieczyszczeń do atmosfery. W naszych zakładach produkcyjnych używamy niskoemisyjnych środków grzewczych. Ponadto prowadzimy nieustanny monitoring efektywności wykorzystania ciepła i energii elektrycznej w zakładach i rokrocznie przeprowadzamy szereg projektów modernizacyjnych, które pozwalają odzyskać większe ilości energii i ciepła. Tym samym zmniejszamy również emisję CO2 oraz innych szkodliwych gazów.


żarówka
Wśród projektów modernizacyjnych w ostatnich latach znalazły się m.in.:

  • Montaż instalacji odzysku ciepła z procesu rozdmuchu butelek - ciepłe powietrze odzyskiwane znad pieca rozgrzewającego preformy używane jest w zimie do ogrzewania hali produkcyjnej
  • Wykorzystanie energii kondensatu do podgrzewania dwutlenku węgla w miejsce grzałek elektrycznych
  • Instalacja dodatkowej sprężarki powietrza (mniejsza moc o 30 kW) uruchamianej w czasie mniejszego zapotrzebowania powietrza

Bezpieczna i ekologiczna jazda

Głównym bezpośrednim źródłem emisji zanieczyszczeń i CO2 do atmosfery jest transport, który odpowiada za około 30% całkowitego bezpośredniego zużycia energii w naszej firmie. Dlatego też w sposób ciągły prowadzimy analizę efektywnego wykorzystania środków transportu oraz edukujemy naszych pracowników na temat wpływu ich sposobu użytkowania aut na środowisko. Szkolenie z inteligentnej techniki jazdy (Eco-driving) jest obowiązkowe dla wszystkich użytkowników samochodów służbowych. W naszych zakładach i magazynach wykorzystujemy wózki widłowe napędzane gazem LPG, co pozwala na minimalizację zanieczyszczeń z powodu emisji spalin oraz poprawę warunków pracy operatorów wózków widłowych.

Na poziomie grupy prowadzimy również próby zastosowania hybrydowych samochodów ciężarowych, mimo że ta technologia nie jest jeszcze w pełni dostępna komercyjnie.

Energooszczędny sprzęt chłodniczy

Wnaszych staraniach o zrównoważony rozwój ograniczamy również negatywnywpływ na środowisko, jaki wywierają nasze maszyny chłodnicze. Dlategoteż we wszystkich lodówkach i automatach sprzedażowych naszej firmywymieniliśmy szkodliwy czynnik chłodzący R12 na bardziej ekologicznyR134a. Teraz wprowadzany jest z kolei sprzęt oparty na najnowszejtechnologii węglowodorowej (HC) z systemami zarządzania energiąpozwalającymi na jeszcze oszczędniejsze jej wykorzystywanie.

Współpraca międzynarodowa

Grupa Coca-Cola Hellenic była jednym z sygnatariuszy-założycieli największej na świecie koalicji na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym Troska o Klimat (Caring for Climate) realizowanej przez Global Compact.