Środowisko naturalne

Ochrona zasobów

Dążymy do tego, by minimalizować wpływ naszej działalności na środowisko naturalne.

W ramach tych starań wdrożyliśmy międzynarodowy system zarządzania środowiskiem ISO 14001 we wszystkich naszych zakładach produkcyjnych.

Nasze zaangażowanie w ramach ochrony środowiska skupia się na trzech głównych obszarach, na które mamy największy wpływ i w związku z tym, możemy na nie najmocniej oddziaływać. Są to:

W ramach wszystkich trzech wymienionych obszarów w naszych zakładach produkcyjnych co roku wyznaczane są konkretne cele środowiskowe, których realizację prezentujemy w Raporcie Odpowiedzialności Społecznej grupy.

Począwszy od 2008 r. publikujemy również krajowy Raport Odpowiedzialności Społecznej. Ponadto nasze zakłady produkcyjne są regularnie poddawane kontroli pod kątem najwyższych standardów The Coca-Cola Company.

Raport CSR
Niezależnie od inicjatyw podejmowanych w zakładach produkcyjnych mających na celu minimalizowanie wpływu na środowisko naturalne realizujemy i wspieramy wiele programów na rzecz ochrony zasobów wodnych oraz promujących recykling. Są to m.in.: