Pomoc w przypadku katastrof naturalnych

Czysta i bezpieczna woda pitna jest jedną z najpilniejszych potrzeb w przypadku powodzi, susz lub innych klęsk żywiołowych.

Jako producent napojów, stawiamy sobie za cel natychmiastową pomoc w takich przypadkach. Współpracując z przedstawicielami władz, samorządów czy instytucji niosących pomoc, szybko mobilizujemy nasze zdolności logistyczne, aby w sprawny sposób zapewnić wodę i napoje ludziom potrzebującym pomocy.

W 2008 r. dostarczaliśmy napoje mieszkańcom terenów dotkniętych powodziami w południowej Polsce oraz poszkodowanym przez trąbę powietrzną na Opolszczyźnie.

W 2009 r. na południu Polski znów wystąpiły ciężkie powodzie, w wyniku których tysiące ludzi straciło dach nad głową, a szkody oszacowano na miliony złotych. Coca-Cola HBC Polska zareagowała natychmiast, wysyłając ciężarówki z 2900 litrami wody Kropla Beskidu do najbardziej poszkodowanych rejonów.