Społeczność lokalna

symbol spolecznosc

Coca-Cola HBC Polska angażuje się w działania na rzecz lokalnej społeczności , w której jest bezpośrednio obecna, wspomagając inicjatywy władz lokalnych, instytucji pozarządowych oraz innych podmiotów.

Nasze zaangażowanie w postaci darowizn przekazanych w 2014 roku na cele społeczne mierzone zgodnie z metryką LBG wyniosło 1 milion złotych.

Ponadto Coca-Cola HBC Polska inicjuje programy mające na celu rozwój społeczności , w której działa, przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym oraz ochronę środowiska naturalnego . Wierzymy, że prowadzenie dialogu i budowanie zaufania społeczności lokalnej jest niezbędne do skutecznego prowadzenia działalności.


Coca-Cola HBC Polska inicjuje i wspiera programy na rzecz lokalnej społeczności. Działania te prowadzimy w dziedzinach, w których nasza firma posiada największą wiedzę i doświadczenie oraz w których może w największym stopniu pomóc:

Nasze zaangażowanie w tych dziedzinach wynika ze specyfiki działalności firmy oraz wyzwań współczesnego świata. Inicjatywy te dobrze wpisują się w długoterminową strategię naszej firmy. Inwestujemy w ochronę środowiska, przyczyniamy się do zrównoważonego rozwoju kolejnych pokoleń, promujemy sport i kulturę fizyczną wśród młodzieży oraz aktywnie działamy w społecznościach lokalnych, w których jesteśmy obecni.