Kontakt CSR

Na informacje zwrotne, a także wszelkie pytania dotyczące działań naszej firmy w zakresie odpowiedzialności społecznej oczekujemy pod adresem e-mail CSR Managera firmy - Grzegorza Moskala: grzegorz.moskal@cchellenic.com

Pod ten adres prosimy również zgłaszać oferty współpracy w zakresie projektów CSR.

Spółka w miarę swoich możliwości włącza się w realizację projektów i działań społecznych, bezpośrednio związanych z jednym z siedmiu przyjętych priorytetów zaangażowania społecznego:

  1. Troska o zasoby wodne, w szczególności zasoby wody pitnej;
  2. Promocja zdrowego, aktywnego stylu życia;
  3. Zapewnienie wody pitnej w sytuacji klęski żywiołowej;
  4. Wolontariat pracowniczy;
  5. Promocja Recyklingu;
  6. Zaangażowanie w rozwój i pomoc społeczności lokalnych w pobliżu zakładów produkcyjnych;
  7. Promocja zrównoważonej konsumpcji/produkcji żywności oraz zrównoważonego rozwoju;

Ze względu na dużą liczbę zapytań i ograniczone zasoby do ich obsługi, spółka zastrzega sobie prawo skontaktowania się jedynie z wybranymi przez siebie podmiotami/wnioskodawcami. Jednocześnie brak takiego kontaktu oznacza brak zainteresowania podjęciem współpracy (nie wymaga to informowania wnioskodawcy czy podawania uzasadnienia).

Działania firmy