Składniki

Doniesienia prasowe na temat barwnika karmelu (4-MEI)

Media opublikowały niepotwierdzone naukowo informacje na temat karmelu i napojów The Coca-Cola Company. Chcemy podkreślić raz jeszcze, że karmel jest całkowicie bezpiecznym składnikiem, a receptura Coca-Coli pozostaje taka, jaką zawsze była i nie będzie zmieniana.

Aby sprostać wymogom stawianym przez stan Kalifornia, The Coca-Cola Company zwróciła się do współpracujących z firmą producentów karmelu z prośbą o modyfikację procesu jego produkcji w celu obniżenia zawartości 4-MEI, substancji, która powstaje w produktach żywnościowych poprzez proces podgrzewania, pieczenia/smażenia czy gotowania.

Tylko ten jeden stan podjął decyzję, według nas, bazując na niepotwierdzonych badaniach naukowych, że produkt zawierający 4-MEI (określony typ karmelu) powinien zawierać ostrzeżenie, że może być rakotwórczy. Absolutnie nie zgadzamy się z tą decyzją i nie chemy, aby nasze produkty były znakowane w ten sposób.

Wszystkie składniki naszych produktów, włącznie z karmelem, zostały zweryfikowane pod kątem bezpieczeństwa przez wszystkie światowe instytucje czuwające nad bezpieczeństwem żywności, w tym przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków, Urząd ds. Regulacji Żywności w Australii i Nowej Zelandii (FSANZ) oraz połączony komitet ekspertów WHO/FAO ds. dodatków do żywności. Składniki naszych napojów są legalnie dopuszczone do użytku i stosowane zgodnie z wszystkimi obowiązującymi regulacjami w krajach, w których są sprzedawane.

• Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) potwierdził bezpieczeństwo stosowania karmelu, którego używamy, jak również fakt, że poziom 4-MEI w żywności i napojach zawierających karmel, nie budzi obaw.
• 4-MEI w śladowych ilościach znajduje się w wielu produktach żywnościowych np. pieczywie, kawie, chlebie, melasie, sosie sojowym, sosach, niektórych piwach.
• Zmiany techniczne w procesie produkcji karmelu nie są wymagane w Europie, jednakże będziemy rozszerzać stosowanie nowego procesu produkcji karmelu w naszym łańcuchu dostaw.

Zmiana ta nie wpłynie na smak i kolor Coca-Coli. Barwnik karmelowy we wszystkich naszych produktach był, jest i będzie bezpieczny.

 

Linki