Informacja prasowa

15.09.2016

Coca-Cola HBC ogłasza nowe ambitne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju

Trzeci rok z rzędu, Coca-Cola HBC zdobyła tytuł światowego lidera zrównoważonego rozwoju w branży napojowej w prestiżowym rankingu Dow Jones Sustainability Indicies. Bazując na naszej przejrzystych i konsekwentnych dokonaniach w obszarze zrównoważonego rozwoju, ogłaszamy następujące nowe, ambitne cele w tym zakresie.

Do 2020 r. zamierzamy:

·         czerpać 40% energii, której używamy z odnawialnych lub źródeł „czystej energii”,

·         odzyskiwać średnio co najmniej 40% z podstawowych opakowań wprowadzanych na rynek,

·         wykorzystywać 20% surowca do produkcji swoich opakowań PET
z recyklingu butelek PET i/lub opakowań PET wykonanych z surowców odnawialnych,

·         zmniejszyć wagę opakowań napojów o 25% na każdy litr wyprodukowanego napoju,

·         uzyskać certyfikację ponad 95% kluczowych składników pochodzenia rolnego według Zasad Zrównoważonego Rolnictwa Systemu Coca-Cola (Coca-Cola System’s Sustainable Agricultural Guiding Principles),

·         inwestować co najmniej 2% swojego rocznego zysku przed opodatkowaniem na rzecz społeczności lokalnych,

·         podwoić liczbę pracowników uczestniczących w inicjatywach wolontariackich w godzinach pracy, aby osiągnąć wskaźnik zaangażowania w wolontariat na poziomie 10% wszystkich zatrudnionych.

 

Te siedem nowych celów opracowaliśmy na bazie przyjętych przez nas w zeszłym roku zobowiązań dotyczących zmniejszenia zużycia wody i intensywności[1] bezpośredniej emisji dwutlenku węgla przez naszą firmę do 2020 r. odpowiednio o 30% i 50%.

 

Od zawsze działamy w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju, a wyniki naszych działań są zauważalne. To m.in.:

·         redukcja zużycia wody o 2,1 mld litrów tylko w ciągu ostatnich dwóch lat, co stanowi równowartość 1 szklanki wody dla każdego mieszkańca Ziemi,

·         ograniczenie globalnego śladu węglowego naszych produktów o 1,07 miliona ton, dzięki inwestycjom w energooszczędne i niskoemisyjne technologie w trakcie minionych pięciu lat. Jest to mniej więcej tyle, ile gazów cieplarnianych emituje w ciągu roku ponad 200 000 samochodów osobowych.

·         w 2015 r. zainwestowaliśmy 8,2 mln Euro – 2,3% swojego rocznego zysku przed opodatkowaniem na rzecz społeczności lokalnych. Współpracowaliśmy z ponad 230 organizacjami pozarządowymi (NGOs), skupiając się na trzech obszarach: aktywnego trybu życia, ochrony środowiska i kwestii związanych z wodą, a także rozwoju młodzieży.

 

Te ambitne i wymierne cele podkreślają nasze zaangażowanie w inspirowanie lepszej przyszłości dla wszystkich.

 

Globalne cele Coca-Cola HBC realizowane na rzecz zrównoważonego rozwoju znajdują swoje odzwierciedlenie także w działalności firmy w Polsce.

 

Do końca 2016 r. Coca-Cola HBC Polska zainwestuje w naszym kraju ponad 1 mln  Euro realizując 26 projektów, których celem są oszczędności w zakresie wykorzystania energii i wody w procesach produkcyjnych. Efekty inwestycji pozytywnie przełożą się na środowisko – przyniosą ograniczenia emisji CO2 o 1,6 tys. ton rocznie oraz całkowite oszczędności w zużyciu wody o 158 tys. m3. Plany inwestycyjne będą kontynuowane także w 2017 r., a dzięki nim możliwe stanie się ograniczenie emisji CO2 o 2 tys. ton rocznie, a w przypadku wody, będzie to całkowita oszczędność rzędu 31 tys. m3. 

 

Celem firmy jest edukacja i zaangażowanie wszystkich pracowników w ochronę środowiska naturalnego. Przykładem takiego programu jest cieszący się bardzo dużym zainteresowaniem pracowników tzw. program wyłapywania drobnych strat środowiskowych – Near Loss (który powiązany jest z systemem motywacyjnym). Od początku jego realizacji, czyli od 2015 r., pracownicy zgłosili aż 915 pomysłów jak usprawnić działalność firmy, by zminimalizować jej negatywny wpływ na środowisko. 

 

Coca-Cola HBC Polska była pierwszą i jedyną w Polsce firmą, która wprowadziła na rynek PlantBottle®. Firma była też pierwszą producentem napojów w Polsce używającym tzw.  rPET, czyli surowca pochodzącego z recyklingu butelek PET do produkcji nowych butelek. Jej puszki aluminiowe to w 50% materiał z recyklingu puszek.

 

Coca-Cola HBC Polska jest prekursorem w Polsce we wprowadzaniu standardów międzynarodowych. Zakład w Tyliczu k. Krynicy-Zdrój jako pierwszy w Polsce uzyskał europejski certyfikat systemu zarządzania zasobami wodnymi wg wytycznych  European Water Stewardship (EWS). W maju 2016 r. certyfikowany został zakład produkcyjny w Radzyminie k. Warszawy (największy w kraju), a w 2017 r. podobna certyfikacja czeka zakład produkcyjny w Staniątkach k. Krakowa.

 

Firma utrzymuje i doskonali także we wszystkich zakładach i magazynach systemy zarządzania środowiskowego oparte o wytyczne normy ISO 14001.

 

We współorganizowanych oraz wspieranych przez system Coca-Cola HBC Polska programach i wydarzeniach ponad 900 tys. Polaków zostało zainspirowanych i uczestniczyło w różnego rodzaju aktywnościach sportowych.

 

Co roku pracownicy Coca-Cola HBC Polska uczestniczą w wielu najróżniejszych przedsięwzięciach na rzecz społeczności lokalnych, które sami wybierają w ich społecznościach. W 2015 r. w 54 projektach uczestniczyło ok. 40% pracowników, co jest jednym z najwyższych poziomów zaangażowania społecznego wśród wszystkich działających w Polsce firm.

 

Coca-Cola HBC Polska została w 2016 r. sklasyfikowana w X edycji Rankingu Firm Odpowiedzialnych Społecznie publikowanym na łamach Gazety Prawnej na 1 miejscu w branży dóbr szybkozbywalnych (FMCG) oraz na 3 miejscu w klasyfikacji generalnej.[1] Przez pojęcie intensywność rozumiemy zużycie wody i bezpośrednią emisję dwutlenku węgla na każdy litr wyprodukowanego napoju w porównaniu z 2010 r.