Coca-Cola Experience

career image

Program menedżerski został stworzony dla studentów studiów magisterskich oraz absolwentów (do 1 roku od zakończenia studiów) zainteresowanych rozwojem w kierunku stanowisk kierowniczych w Coca-Cola HBC Polska. Coca-Cola Experience to wyjątkowa okazja, aby zdobyć doświadczenie w dynamicznej organizacji w wybranym obszarze: sprzedaży, marketingu, logistyce, produkcji, finansach czy HR.

Szukamy osób:
 • Dynamicznych
 • ambitnych i wytrwałych
 • otwartych, budujących relacje, lubiących kontakt z ludźmi
 • zaangażowanych
 • szukających rozwoju i możliwości
 • kreatywnych i entuzjastycznych
 • zainteresowanych rozwojem w kierunku menedżerskim
 • znających bardzo dobrze język angielski
Samodzielne projekty
Program trwa 2 lata i składa się z rotacji międzydziałowych, podczas których prowadzisz samodzielne projekty oraz poznajesz pracę zespołu, do którego dołączyłeś/łaś. Wiemy, że człowiek najlepiej sprawdza się w działaniu, dlatego wszystkie projekty mają uzasadnienie biznesowe, a ich efekty prezentowane są na różnych szczeblach organizacji. W czasie trwania każdego zadania możesz liczyć na wsparcie ze strony swojego przełożonego i innych członków zespołu. Rotacje pozwalają na lepsze zrozumienie naszej działalności, poznanie kluczowych działów, innych pracowników oraz zdobycie szerokiej perspektywy biznesowej. Po zakończeniu każdego etapu uczestnicy prezentują wyniki swoich prac. Jest to także moment oceny oraz ustalenia planów dalszego rozwoju. Na uczestników programu menedżerskiego czeka wiele wyzwań i nowych doświadczeń, mają wyjątkowe perspektywy rozwoju.

Szkolenia, czyli wsparcie Twojego rozwoju
Częścią programu są szkolenia i warsztaty, dzięki którym będziesz rozwijać nie tylko swoje kompetencje techniczne, ale także umiejętności, których szuka się u nowoczesnych liderów. Dodatkowo, Twój rozwój będzie wspierał Mentor oraz doświadczeni menedżerowie. Najwięcej nauki czeka Cię jednak podczas realizacji ambitnych i ciekawych projektów, które wymagają zaangażowania współpracowników z różnych zespołów i poziomów, wiedzy merytorycznej i pomysłowości.

Nasza oferta
 • Wyjątkowa okazja, by rozpocząć karierę w dynamicznej organizacji – lidera w branży.
 • Praca na ambitnych i odpowiedzialnych projektach, wiele wyzwań i nowych doświadczeń.
 • Indywidualny plan rozwoju, szkolenia oraz mentoring.
 • Kompleksowe poszerzenie kompetencji w wybranym obszarze.
 • Dynamiczne środowisko pracy, samodzielność, ambitne i odpowiedzialne zadania.
 • Dołączenie do grupy Talentów, która ma szansę objęcia funkcji menedżerskich w strukturach Coca-Cola Hellenic.
 • Umowa o pracę.
Odkryj pełnię własnych możliwości!

PROCES REKRUTACYJNY DO PROGRAMU COCA-COLA EXPERIENCE

Etap 1 – aplikacja on-line
Pierwszym krokiem we wszystkich prowadzonych przez nas projektach rekrutacyjnych jest wypełnienie i przesłanie aplikacji on-line. Na stronie www.coca-colahellenic.pl w zakładce Kariera należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, załączyć CV oraz list motywacyjny. Pamiętaj, żeby na tym etapie podać ważne osiągnięcia, dodatkową działalność oraz zainteresowania.

Etap 2 – testy online
Po analizie aplikacji, wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na sesję testów online. O szczegółach dotyczących terminu, kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailowo (dlatego też, po przesłaniu nam aplikacji, pamiętaj o regularnym sprawdzaniu swojej skrzynki pocztowej).

Czego możesz spodziewać się podczas sesji testowej? Będziemy sprawdzać Twoje predyspozycje zawodowe i osobowościowe. Niezależnie od wyniku tego etapu rekrutacji, wartością dodaną będzie dla Ciebie informacja zwrotna na temat wyników testów, którą uzyskasz od pracownika Działu Zarządzania Talentem po zakończeniu procesu.

Etap 3 – rozmowa telefoniczna
Kolejnym etapem jest rozmowa telefoniczna. Podczas rozmowy zachowaj spokój. Staraj się uważnie słuchać pytań, by konkretnie i w sposób przemyślany odpowiadać na nie na podstawie dotychczasowych doświadczeń (zawodowych czy też uniwersyteckich). Bądź przygotowany na to, że część rozmowy może odbywać się w języku angielskim.

Etap 4 – centrum oceny - assessment centre
Osoby, dla których wywiad telefoniczny zakończy się sukcesem, zaproszone zostaną do kolejnego etapu rekrutacji, którym jest assessment centre (AC). Będziesz mieć okazję sprawdzić się w pracy grupowej oraz wykonać szereg zadań wymagających umiejętności, których szukamy u naszych pracowników. Nie martw się – większość kandydatów wspomina assessment centre jako bardzo cenne i rozwojowe doświadczenie!

Etap 5 – spotkanie rekrutacyjne
Ostatnim etapem procesu rekrutacji jest spotkanie indywidualne, w którym uczestniczy pracownik Działu Zarządzania Talentem oraz potencjalny przełożony. Będziemy pytać o twoje doświadczenia, oczekiwania oraz cele zawodowe. Ważne dla nas też będzie poznanie Ciebie jako osoby, która ma dołączyć do zespołu Coca-Cola HBC Polska. Jeśli w wyniku tego etapu zostaniesz wybrany/a - pozostaje już tylko ustalenie terminu rozpoczęcia Programu Coca-Cola Experience!

Oferty pracy
 

Linki