Co oferujemy?

 • Promujemy talenty wewnątrz firmy.
  Pracownicy to największy potencjał firmy, dlatego dajemy szansę rozwoju ludziom z potencjałem. Dzięki naszemu autorskiemu programowi ‘Go Up – Ruszaj w Górę” uczestnicy poprzez prowadzone przez siebie projekty oraz szkolenia rozwijają umiejętności menedżerskie. Uczestnicy programu realizują plany rozwoju dopasowane do indywidualnych potrzeb, z których aż 70% stanowią zadania z zakresu zarządzania. Osoby, które z powodzeniem zakończą program, są w pierwszej kolejności rekomendowane podczas otwartych rekrutacji. Do tej pory w Programie zrealizowano 56 projektów, a aż 39 osób awansowało!
 • Stawiamy na innowacyjność.
  Jesteśmy otwarci na nowe idee i pomysły. Każdy pracownik może zgłosić swój pomysł dotyczący usprawnienia wykonywanej pracy do programu „Innovation Leader”, poprzez który promujemy i nagradzamy takie inicjatywy. Innowacje rozwiązują codzienne problemy pojawiające się w produkcji, logistyce, bezpieczeństwie pracy, administracji czy też ochronie środowiska, usprawniają rutynowe czynności i zwiększają efektywność. Najbardziej kreatywni pracownicy otrzymują nominacje i nagrody.

  W 2011 roku nasi pracownicy zgłosili 1180 propozycji usprawnień, z których ponad 900 zostało zrealizowanych i nagrodzonych!
 • Zarządzamy przez cele, tworzymy indywidualne plany rozwoju naszych ludzi.
  Co roku każdy pracownik firmy wraz ze swoim przełożonym określa jasne cele zgodne ze strategią całego przedsiębiorstwa. Jest to ważny element naszej kultury organizacyjnej nastawionej na rezultaty. Dzięki takiemu podejściu łatwiej jest też dokonać oceny własnej pracy oraz określić elementy, które warto dalej rozwijać. Rozumiemy, że ambitne cele, które sobie stawiamy, wymagają wsparcia w rozwoju kompetencji miękkich jak i technicznych, dlatego kolejnym etapem jest stworzenie IDP (Individual Development Plan – Indywidualny Plan Rozwoju). Stosujemy zasadę 70-20-10, dotyczącą rozwoju, która oznacza, że największy wpływ na rozwój ma praca (70%) – na stanowisku lub specjalne zadania, podczas których wykorzystujemy i dopasowujemy swoje umiejętności do różnych warunków, wdrażamy innowacyjne rozwiązania. 20% stanowi coaching/mentoring, natomiast na ostatnie 10% składają się szkolenia i kursy.
 • Rozwijamy przywódców.
  W naszej organizacji wdrożyliśmy model rozwoju przywództwa Leaderdship Pipeline. Uważamy, że istnieje 6 punktów zwrotnych w rozwoju przywództwa, przy czym na każdym z poszczególnych poziomów zmieniają się wymagania względem nowej roli. W Coca-Cola HBC Polska pomagamy ludziom osiągać sukcesy na kolejnych szczeblach zarządzania, zachęcamy, aby budowali na tym, co pozwoliło im osiągnąć sukces na poprzednim stanowisku, wspieramy uczenie się nowych sposobów działania niezbędnych do pełnienia nowej funkcji.
 • Wspieramy sportowe pasje.
  Firmy z systemu Coca-Cola wspierają wiele globalnych i lokalnych inicjatyw sportowych i tych promujących aktywny styl życia. To choćby Coca-Cola Cup, liczne imprezy biegowe i maratony, w tym m.in.: Maraton Wrocławski, Cracovia Maraton, Maraton Warszawskie, Poznań Maraton i wiele innych. Nasi pracownicy, których pasją jest sport, reprezentują naszą firmę w różnych zawodach. Co roku organizowany jest także turniej narciarski o Puchar Kropli Beskidu w Tyliczu, w którym udział biorą pracownicy i ich rodziny. Z każdym rokiem grupa ta jest coraz liczniejsza.
 • Zrównoważony rozwój.
  Odpowiedzialność społeczna jest integralną częścią naszej działalności. Zaangażowanie w tej dziedzinie jest również odzwierciedlone w misji i wartościach firmy. Podstawowe obszary naszego działania w zakresie CSR to: zdrowie konsumentów, troska o zasoby wodne, energia i ochrona klimatu, odpady i recykling, współpraca z partnerami, relacje ze społecznościami lokalnymi i rozwój pracowników. Coca-Cola Hellenic pozostaje jednym ze światowych liderów zrównoważonego rozwoju, za co jesteśmy często nagradzani.

 • zrownowazony image
 

Linki