Dział ds Korporacyjnych

Dział ten odpowiada za:
- komunikacją wewnętrzną – chcemy, aby wszyscy pracownicy byli na bieżąco informowani o istotnych kwestiach związanych z działalnością naszej firmy
- relacje z mediami
- CSR, w tym relacje ze społecznościami lokalnymi - chcemy być aktywnym „korporacyjnym” obywatelem społeczności, w których działamy; temu celowi poświęcamy czas, wiedzę oraz środki finansowe. Angażujemy się w różne działania związane z edukacją, sportem, ochroną środowiska czy rozwojem gospodarczym różnych regionów kraju– dział korporacyjny z jednej strony organizuje i koordynuje takie inicjatywy, a z drugiej dba, by informacje o tym, co dobrego robimy miały jak największy zasięg- reprezentację firmy na zewnątrz - Coca-Cola HBC Polska jest członkiem różnych organizacji branżowych oraz organizacji działających w sferze ochrony środowiska- regulacje prawne - monitorujemy zmiany prawne, opracowujemy stanowisko firmy wobec nowych propozycji regulacyjnych oraz wprowadzamy wszystkie zmiany wymagane przez prawo związane z produkcją żywności oraz ochroną środowiska- zarządzanie sytuacjami kryzysowymi

Lokalizacja: Warszawa
 

Linki