Dział Finansowy

Celem Działu Finansowego Coca-Cola HBC Polska jest zarządzanie zasobami finansowymi naszej firmy, maksymalizacja zysku z zainwestowanych środków i zapewnienie najwyższej jakości usług finansowych poprzez:

  • Aktywne uczestnictwo w podejmowaniu decyzji biznesowych;
  • Optymalizację procesów biznesowych poprzez wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań i wykorzystanie nowoczesnych technologii;
  • Wspieranie organizacji w budowaniu efektywnych mechanizmów kontrolnych;
  • Zapewnienie zgodności działania z przepisami i procedurami;
  • Zwiększanie poziomu wiedzy finansowej w organizacji;
W ramach tej funkcji możliwy jest rozwój w działach: Kontrola Finansowa, Planowanie Budżetu i Gospodarki Pieniężnej, Podatkowym, Prawnym oraz Audytu Wewnętrznego i Procedur.

Dział finansowy to nie monotonna, mało dynamiczna praca wśród samych cyfr i dokumentów, ale aktywne wsparcie biznesu przy podejmowaniu decyzji, współpraca w ramach cross-funkcyjnych zespołów i stałe doskonalenie procedur jak i działania całej organizacji.

Lokalizacja: Warszawa
 

Linki