Jakość

ISO9001 logo

Jakość naszych produktów jest dla nas troską najwyższej wagi. Napoje wytwarzane przez Coca-Cola HBC Polska odpowiadają wszystkim wymogom prawa, jednak w wielu obszarach je przewyższają.

Oprócz certyfikatów zewnętrznych, Coca-Cola HBC Polska stosuje również wewnętrzny system oceny zgodny z Polityką Jakości Firmy. Staramy się, żeby procesy jakości podlegały certyfikacji zarówno zewnętrznej, w tym normom ISO 9001, jak i wewnętrznej.

Obecnie wszystkie nasze zakłady posiadają certyfikat ISO 9001.

Certyfikaty z zakresu jakości były już przyznawane naszym zakładom produkcyjnym i są odnawiane co trzy lata przez niezależne firmy audytorskie. Dodatkowo, niezależnie od trzyletniego cyklu re-certyfikacji, rokrocznie przeprowadzane są audyty nadzoru.

Oprócz zakładów produkcyjnych, Coca-Cola HBC Polska systemem certyfikacji ISO 9001 objęła również Dział Techniczny oraz Dział Sprzedaży. Dzięki temu zewnętrznym normom jakościowym podlega również sprzęt chłodniczy i vendingowy wykorzystywany przez naszą firmę, a także wszystkie procesy magazynowania, dystrybucji oraz sprzedaży naszych produktów.