Bezpieczeństwo żywności

Budowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności rozpoczęliśmy od wdrażania wymagań systemu HACCP w oparciu o wymagania Codex Alimentarius. System HACCP wprowadziliśmy w naszej firmie wiele lat wcześniej, zanim zaczął być wymagany polskimi przepisami prawa.

ISO22000 logo

W roku 2008 rozpoczęliśmy certyfikację naszych zakładów produkcyjnych pod kątem standardu ISO 22 000. W 2008 roku certyfikat ISO 22 000 uzyskał zakład produkcyjny w Staniątkach, kolejne dwa zakłady - w Radzyminie  i Tyliczu - były certyfikowane w 2009 roku.

ISO22000 logo

W latach kolejnych zadecydowaliśmy o wdrożeniu w naszych zakładach wymagań specyfikacji technicznej PAS 220:2008, która w sposób szczegółowy precyzuje wymagania dobrych praktyk produkcyjnych i higienicznych. Dołączanie do systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności kolejnych elementów zapoczątkowało nasze starania o uzyskanie certyfikatu na zgodność z wymaganiami FSSC 22 000, którego podstawą są wymagania normy ISO 22000:2005 uzupełnione o specyfikację PAS 220:2008/ISO/TS 22002-1:2009. Dodatkowo FSSC 22 000 jest kolejnym standardem, obok BRC, uznawanym przez organizację GFSI (Global Food Safety Initiative). 


Zakład produkcyjny w Staniątkach certyfikację na zgodność z wymaganiami FSSC 22 000 przeszedł pomyślnie w 2011 roku. Certyfikacja zakładów w Radzyminie i Tyliczu planowana jest na ostatni kwartał 2012 roku.