Ochrona środowiska

ISO14001 logo

Wszystkie nasze zakłady produkcyjne od wielu lat posiadają wdrożony System Zarządzania Środowiskiem zgodny z normą ISO 14001

Niezależnie od zewnętrznego standardu ISO 14001 Coca-Cola HBC Polska wprowadziła tzw. kodeks postępowania w sprawach ochrony środowiska, w którym przedstawione są zasady odpowiedzialnego zarządzania środowiskiem, liczne standardy dotyczące jakości wpływu na środowisko (np. dopuszczalne parametry oczyszczonej wody ściekowej), a także programy monitorowania oraz minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko.