Play to Win: strategiczne ramy działania

Ramowa strategia Play to Win 2020 opiera się na naszych kluczowych wartościach i czterech strategicznych imperatywach: zaufaniu społeczności, trafianiu w potrzeby konsumenta, pozycji dostawcy preferowanego przez klientów i dążeniu do działania po jak najniższych kosztach. „Gramy tak, by wygrać” – wspólnie z The Coca-Cola Company, naszym partnerem w rozwoju biznesu. Niezrównane talenty i nastawienie na wysokie wyniki to kluczowe czynniki ułatwiające nasze dążenie do realizacji ambitnych celów.

Play to win

Zaufanie społeczności

Zrównoważony rozwój naszego biznesu jest ściśle powiązany ze zrównoważonym rozwojem społeczności, w których działamy. Jesteśmy mocno zaangażowani w tworzenie wartości dla tych społeczności i budowanie naszej reputacji jako zaufanego partnera i źródła pozytywnych zmian. Dziś, bardziej niż kiedykolwiek przedtem, biznes i społeczeństwo muszą współpracować na rzecz wprowadzania pozytywnych zmian ekologicznych, gospodarczych i społecznych – tak, by osiągać widoczny postęp i tworzyć lepszy świat dla naszych dzieci.

Naszym celem jest współpraca ze społecznościami nad dalszym budowaniem zaufania: zaufania do naszych marek i produktów, zaufania do naszych działań jako „korporacyjnego obywatela” oraz wiary w przyszłość. Aby to osiągnąć, we wszystkich naszych działaniach i całej komunikacji stawiamy na otwartość, przejrzystość i współpracę.

Znaczenie dla konsumentów

Po to, by zwyciężać na rynku trzeba zacząć od przewidywania i zaspokajania potrzeb naszych konsumentów, czyli od zadania, które szczególnie Grupa Coca-Cola Hellenic może dobrze wykonać. Zarządzamy portfelem wiodących na świecie marek napojowych, których strategiczne wykorzystanie pozwala nam czerpać z jasno zdefiniowanych możliwości pojawiających się na rynku.

Stale wprowadzamy także innowacje w zakresie produktów i opakowań, by odpowiadać na zmieniające się style życia i gusta konsumentów. Na rynku wdrażamy silną strategię działań zorientowanych na konsumenta i wzrost przychodów. Strategia ta pozwoli nam również na wykorzystanie ciągle istniejących możlwości we wszystkich krajach, w których działamy.

Preferencja wśród klientów

Sektor handlu detalicznego podlega wciąż gwałtownym zmianom, których kierunek wyznaczają wielkie, zorganizowane sieci dyskontowe, podbijające kolejne z naszych rynków. Naszą odpowiedzią jest uczynienie z „preferencji klienta” głównej wartości naszego biznesu. Oznacza to budowanie prawdziwej współpracy i podejmowanie wspólnych działań przynoszących trwałą wartość i zyskowny rozwój zarówno naszej firmie, jak i naszym klientom we wszystkich wiodących kanałach sprzedaży.

Znajdując nowe sposoby na odnoszenie wspólnych sukcesów na rynku, dążymy do tego, by stać się preferowanym dostawcą wszystkich naszych klientów. Aby to osiągnąć, wdrożyliśmy kompleksowy zestaw inicjatyw mających doprowadzić do budowania relacji z klientami opartych na współpracy i zapewnić perfekcję w wykonaniu standardów na rynku.

Przywództwo kosztowe

W Grupie Coca-Cola Hellenic efektywne zarządzanie kosztami jest zasadniczą częścią długoterminowej strategii na rzecz przywództwa na rynku i zrównoważonego rozwoju. Oznacza to tworzenie zwartej, oszczędnej, pozbawionej wewnętrznych barier organizacji, która będzie w stanie skorzystać z synergii i potencjalnych możliwości rozwoju z maksymalną efektywnością, a jednocześnie stale poprawiać świadczenie najlepszej w swej klasie obsługi klienta.

Działania prowadzące do efektywnego zarządzania kosztami

  • SAP WAVE 2 umożliwia standaryzację kluczowych procesów i systemów w naszym biznesie, co w skali całej Grupy przyniesie dalsze zwiększenie efektywności operacyjnej. SAP WAVE 2 działa obecnie na 21 z naszych rynków, co przekłada się na blisko trzy czwarte naszych obrotów.
  • Nowo utworzona Grupa Coca-Cola Hellenic Business Services Organisation (BSO), która będzie standaryzować, centralizować, koordynować i upraszczać pewne procesy finansowe i kadrowe, tak by poprawić wydajność i zapewnić ważne usługi transakcyjne po niższych kosztach. Czechy, Słowacja, Bułgaria, Polska i Cypr były krajami przewidzianymi do objęcia przez BSO od listopada 2011 r., a następne kraje dołączą w kolejnych latach.
  • Optymalizacja naszej infrastruktury produkcyjnej i dystrybucyjnej
  • Rozwój osobistej odpowiedzialności za koszty w całej organizacji
  • Doskonałość w logistyce
  • Zasoby wolnych środków pieniężnych wystarczające dla wsparcia długoterminowego rozwoju


Bardziej szczegółowe informacje o działaniach na rzecz optymalizacji kosztów znajdziecie w Raporcie Rocznym 2011.


 

Linki