Ludzie

Skuteczna działalność każdej firmy opiera się na dobrych relacjach międzyludzkich.

Dlatego też dokładamy wszelkich starań, żeby to właśnie pracownicy stanowili jeden z filarów naszej działalności. Coca-Cola HBC Polska kładzie ogromny nacisk na szkolenie i motywowanie wszystkich swoich pracowników.

Programy i strategie

Stworzyliśmy specjalne programy i strategie , by przyciągać, rozwijać i utrzymywać najlepszych pracowników. Takie postępowanie umożliwia nam budowanie organizacji w sposób, który pozwoli nam skutecznie realizować oczekiwania  wszystkich interesariuszy. Wszelkie działania, jakie podejmujemy w tym celu sprawiły, że jedną z głównych wartości w naszej firmie są właśnie Ludzie .


Zarządzanie

W naszej firmie skuteczne zarządzanie rozumiemy jako umiejętność motywowania pracowników i dokładanie wszelkich starań do osiągania ponadprzeciętnych rezultatów.

Przywiązujemy dużą wagę do tego, by stosować najlepsze praktyki we wszystkich aspektach działalności. Naszym celem jest zarówno utrzymanie najwyższych standardów etycznych , jak i prowadzenie działalności w sposób przejrzysty – według takich samych zasad, jakimi kieruje się nasza firma-matka, Grupa Coca-Cola Hellenic.

Dlatego też opracowaliśmy i wdrożyliśmy szereg kodeksów i polityk , którymi kierujemy się w naszych codziennych działaniach.

Struktura organizacyjna

Formalnie w skład zarządu spółki Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o. wchodzą dwie osoby – dyrektor generalny i dyrektor ds. finansowych. Jednak za prowadzenie wszystkich codziennych spraw firmy, w tym także za wdrażanie wytycznych i polityki firmy we wszystkich obszarach jej działalności odpowiada znacznie szerszy, bo 11-osobowy zespół w składzie:

  • Dyrektor generalny
  • Dyrektor ds. finansowych
  • Dyrektor handlowy
  • Dyrektor ds. rozwoju handlu 
  • Dyrektor ds. łańcucha dostaw
  • Dyrektor ds. operacyjnych
  • Dyrektor ds. logistyki
  • Dyrektor ds. personalnych
  • Dyrektor ds. korporacyjnych
  • Dyrektor ds. IT
Zespół ten pracuje kolegialnie, a kluczowe decyzje podejmuje kolektywnie.