Kontakt

Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o.

Ul. Annopol 20
03-236 Warszawa

tel: (22) 519-51-00, 519-51-01
fax: (22) 519-55-55

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000015664
NIP: 524-21-06-963,
Kapitał zakładowy 500 292 600,00 PLN

Kariera

Jeśli chcesz dołączyć do naszego zespołu, zobacz aktualne oferty pracy w sekcji KARIERA.

Centrum Obsługi Klienta

801-110-000*
*Koszt połączenia  uzależniony od planu taryfowego u danego operatora.


Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00-18:00.

W Centrum Obsługii Klienta można uzyskać informacje dotyczące podjecia wspólpracy z firmą Coca-Cola, sprzętu technicznego, spraw finansowych,dostaw , asortymentu , jak również aktualnych promocji.

Centrum Obslugi Konsumenta

801-110-110
e-mail: info@cocacola.pl
e-mail: infopl@cchellenic.com  

Czynne 7 dni w tygodniu w godzinach 8:00-22:00.

W centrum obsługi konsumenta można m.in. złożyć reklamację, uzyskać informacje o naszych produktach oraz działalności firmy w Polsce.

Specjalna infolinia poświęcona Cappy i Kropli Beskidu:
801-110-801


Czynne 7 dni w tygodniu w godzinach 8:00-22:00.

Dział Zobowiązań:

Tel: 022 51-95-515, 022 51-95-406
Fax: 022 763-54-32

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 16.00

e-mail: zobowiazania.pl@cchellenic.com

Coca-Cola Poland Services sp. z o.o.

Ul. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa
tel: (22) 579-68-68
fax: (22) 579-68-69

www.cocacola.com.pl

Podczas kontaktów z firmą Coca -Cola HBC Polska poprzez Infolinię 801 110 000 rozmowy mogą być archiwizowane. Administratorem danych osobowych podanych podczas rozmowy telefonicznej będzie Coca-Cola HBC Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Annopol 20. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji i zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.