Zrównoważony rozwój

Coca-Cola HBC Polska liderem CSR w Polsce

Warszawa, 27 kwietnia 2015 r. – W tegorocznym ogólnopolskim Rankingu Firm Odpowiedzialnych Społecznie, Coca-Cola HBC Polska zajęła pierwsze miejsce w sektorze produktów szybkozbywalnych (FMCG) i 4 miejsce w klasyfikacji generalnej.

Ranking Odpowiedzialnych Firm, prowadzony pod patronatem Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz honorowym patronatem ministra gospodarki, publikowany jest raz w roku przez Dziennik Gazetę Prawną. Lista firm odpowiedzialnych społecznie jest sporządzana na podstawie modyfikowanej co roku ankiety opracowanej przez prof. Bolesława Roka, obejmującej obszary takie jak: odpowiedzialne przywództwo, zaangażowanie społeczne, komunikacja z interesariuszami, innowacyjność społeczna i odpowiedzialne zarządzanie. Za proces weryfikacji prawidłowości uzyskanych informacji odpowiada firma PwC. W tegorocznej edycji rankingu wzięły udział 74 firmy.

Wyniki Rankingu Firm Odpowiedzialnych Społecznie zostały ogłoszone w trakcie Gali towarzyszącej VII Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu. Galę otworzył wicepremier i minister gospodarki, Janusz Piechociński. Nagrodę za zajęcie pierwszego miejsca w sektorze FMCG odebrał prezes zarządu Coca-Cola HBC Polska, Nikos Kalaitzidakis. Dziękując za przyznane wyróżnienie powiedział: „Odpowiedzialność społeczna to przede wszystkim praktyczny wyraz wartości, na których budujemy zrównoważoną strategię rozwoju naszej firmy. Ta nagroda to wyraz uznania dla zaangażowania i pasji wszystkich pracowników spółek z Systemu Coca-Cola w Polsce, czyli firmy Coca-Cola HBC Polska i firmy Coca-Cola Poland Services. Bycie liderem CSR w swojej branży to dla nas zaszczyt, ale również zobowiązanie do jeszcze większego zaangażowania w zrównoważony rozwój”.

Coca-Cola HBC Polska w czołówce Rankingu Odpowiedzialnych Firm 2014 

Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o. zajęła 10. miejsce w VIII edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm spośród 62. ocenianych spółek działających na polskim rynku. Spółka awansowała z ubiegłorocznego 24. miejsca. Równie wysoką pozycję – 5. miejsce – uzyskała w klasyfikacji branżowej.

Jak co roku w rankingu, publikowanym od 2007 roku przez Dziennik Gazetę Prawną, wzięły udział firmy, które w swojej działalności kierują się wysokimi standardami i dbałością o rozwiązania z zakresu społecznej odpowiedzialności (CSR). Coca-Cola HBC Polska – jako przykład marki, która inspiruje otoczenie – nieprzerwanie od siedmiu lat pojawia się wśród liderów zestawienia.

Ankieta, na podstawie której sporządzany jest Ranking Odpowiedzialnych Firm, składa się z sześćdziesięciu pytań dotyczących pięciu kluczowych obszarów CSR tj.: odpowiedzialne przywództwo, komunikacja z interesariuszami, zaangażowanie społeczne, odpowiedzialne zarządzanie oraz innowacyjność społeczna. Każdy z nich premiowany jest odpowiednią ilością punktów, których ogółem można zdobyć 600. W tym roku Coca-Cola HBC Polska uzyskała łącznie 527 punktów.

Eko bizon

„Eko-Bizon” dla Coca-Cola HBC Polska za innowacyjność i wrażliwość ekologiczną 

17 października br. podczas Konferencji „Wielkopolskie Forum CSR” w Poznaniu firma Coca-Cola HBC Polska otrzymała nagrodę „Eko-Bizon” w konkursie Wielkopolskiego Grand Prix CSR w kategorii "INNOWACYJNOŚĆ I WRAŻLIWOŚĆ EKOLOGICZNA".

W uzasadnieniu werdyktu wyjaśniono: „firma Coca-Cola HBC Polska otrzymała nagrodę, ponieważ chce być aktywnym „korporacyjnym” obywatelem społeczności, w której działa, przez co angażuje czas, wiedzę oraz środki finansowe w liczne działania związane z edukacją, sportem, ochroną środowiska oraz rozwojem gospodarczym różnych regionów kraju. Zarządzaja CSR równie rygorystycznie, co pozostałymi częściami działalności”. Konkurs odbył się pod honorowym patronatem Pani Minister Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz - Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania, Pana Piotra Florka - Wojewody Wielkopolskiego, Pana Leszka Wojtasiaka – Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Pana Jana Grabkowskiego – Starosty Poznania. Partnerem konkursu było radio PIN.

Award 2012

Coca-Cola HBC Polska Liderem Odpowiedzialnego Biznesu 2012

Coca-Cola HBC Polska po raz drugi z rzędu zajęła 1. miejsce w kategorii FMCG w konkursie Liderzy Odpowiedzialnego Biznesu, organizowanym przez największą i najstarszą organizację pracodawców w Polsce: Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej.

W kategorii FMCG Coca-Cola HBC Polska zdobyła pierwsze miejsce, uzyskując łącznie 87,5 punktu (jeden z najwyższych wyników). W konkursie o tytuł Lidera Odpowiedzialnego Biznesu wzięły udział firmy, które w swojej działalności kierują się najwyższymi standardami CR. Wszystkie przedsiębiorstwa ubiegające się o ten tytuł wypełniały szczegółową ankietę zawierającą pytania dotyczące kluczowych obszarów odpowiedzialności biznesu (CR) oraz podpisały deklarację przestrzegania zasad Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu. Rada Ekspertów i Kapituła Konkursu oceniały nadesłane zgłoszenia m.in. pod kątem poziomu wspierania rozwoju gospodarczego i społecznego, zapewniania godnych warunków pracy oraz odpowiedzialności firmy za środowisko naturalne.

Europartner 2012

EURO-PARTNER dla Coca-Cola HBC Polska

20 lipca 2012 r. zakład produkcyjny Coca-Cola HBC w Staniątkach otrzymał specjalne wyróżnienie w ramach plebiscytu EURO-PARTNER w regionie małopolskim. Plebiscyt organizowany jest co roku przez Fundację EURO-PARTNER i ma za zadanie wyłonić najlepsze firmy i instytucje, które bez żadnych obiekcji mogą stanąć w szranki z ich europejskimi odpowiednikami i promują swój region poza granicami Polski. Firmy są nominowane przez władze samorządowe i oceniane przez Kapitułę Plebiscytu.

Award 2011

Coca-Cola HBC Polska Liderem Odpowiedzialnego Biznesu 2011

Coca-Cola HBC Polska zajęła 1. miejsce w kategorii FMCG w konkursie Lider Odpowiedzialnego Biznesu, organizowanym przez największą i najstarszą organizację pracodawców w Polsce: Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej.

W konkursie o tytuł Lidera Odpowiedzialnego Biznesu rywalizowały firmy, które w swojej działalności kierują się standardami odpowiedzialnego biznesu. Rada Ekspertów organizacji Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej i Kapituła Konkursu oceniały m.in. to, jak kandydaci wspierają rozwój gospodarczy i społeczny, zapewniają godne warunki pracy oraz jak przejawiają odpowiedzialność za środowisko naturalne. Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

Medal Akademii

Złoty Medal Akademii dla Coca-Cola HBC Polska

Podczas dorocznego spotkania członków, przyjaciół i sympatyków Akademii Polskiego Sukcesu i Polskiego Klubu Biznesu, firma Coca-Cola HBC Polska otrzymała Złoty Medal Akademii za znaczący wkład w ochronę środowiska naturalnego w Polsce.
Promowanie ludzi i firm osiągających sukces we wszelkich formach życia gospodarczego, kulturalnego, naukowego i sportowego jest misją Akademii od ponad 10 lat. Osiągającym sukcesy w tych dziedzinach ludziom i firmom Akademia, decyzją Kapituły, przyznała do tej pory ponad 350 złotych, srebrnych i brązowych medali. .

Złoty paragon

Złoty Paragon 2011 dla Coca-Cola HBC Polska

W konkursie „Złoty Paragon 2011 – Nagroda Kupców Polskich” kolegium redakcji miesięcznika branżowego HURT & DETAL wyróżniło naszą firmę w kategorii Firma najbardziej odpowiedzialna społecznie. Według kolegium redakcyjnego, to właśnie w sposób ponadprzeciętny realizujemy strategię biznesową łącząc działania CSR z podstawową sferą działalności, a podejmowane przez nas przedsięwzięcia CSR mają charakter zaplanowany, systemowy oraz innowacyjny.

Nagroda Złoty Spinacz

Laur Odpowiedzialności za dobre praktyki środowiskowe

W kwietniu 2010 r. firmy z systemu Coca-Cola w Polsce otrzymały nagrodę Laur Odpowiedzialności za dobrą praktykę CSR w kategorii Środowisko, zgłoszoną do konkursu w ramach projektu "Promocja standardów społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach". Projekt prowadzony jest przez PKPP Lewiatan w partnerstwie z Deloitte Polska i NSZZ Solidarność. Spośród 94 nadesłanych do konkursu praktyk nagrodzono 20.

Nagroda Złoty Spinacz

Złoty Spinacz 2008 dla firm z systemu Coca-Cola

Firmy z systemu Coca-Cola otrzymały statuetkę „Złotego Spinacza” za projekt Fundusz Kropli Beskidu :„Każda kropla wody z Beskidu to nasze dziedzictwo – szanujmy jewspólnie”. Okazaliśmy się niezwyciężeni w kategorii Corporate SocialResponsibility (Odpowiedzialność Społeczna Firmy).

„ZłoteSpinacze” są jednym z najważniejszych wydarzeń w polskiej branży PR.Głównym celem konkursu jest zwiększanie profesjonalizmu i podnoszeniestandardów w branży PR oraz kreowanie jej pozytywnego wizerunku poprzezpromowanie najlepszych projektów zrealizowanych w Polsce. Zadaniem„Złotych Spinaczy” jest również edukacja środowiska biznesowego natemat znaczenia Public Relations dla funkcjonowania firmy.

W tym roku do konkursu Złote Spinacze zgłoszono rekordową liczbę 103 projektów w 9 kategoriach.

Nagroda Honorowe Oblicze Biznesu

Honorowa Nagroda „Społeczne Oblicze Biznesu 2008”

Coca-Cola HBC Polska otrzymała Honorową Nagrodę „Społeczne Oblicze Biznesu 2008” za szczególne zaangażowanie społeczne w ochronę środowiska naturalnego oraz zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnych.   

Ta prestiżowa nagroda wręczana jest co roku przez Polski Klub Biznesu, najstarszą polską niezależną organizację przedsiębiorców prywatnych, mającą na celu promowanie polskiej gospodarki, firm i ludzi, sięgających po europejskie wzorce prowadzenia biznesu.

To zaszczytne wyróżnienie jest niezwykle ważne dla naszej firmy jako uznanie dla naszych wysiłków w obszarze społecznej odpowiedzialności, szczególnie projektów mających na celu ochronę zasobów wodnych oraz współpracę z lokalnymi społecznościami.